top of page
Terugvorderen BTW
Gefeliciteerd, u krijgt geld terug...

Onderstaand geldt op basis van het huidige belastingrecht (november 2013).

 

U investeert in uw zonnesysteem bij Twenty4Energy B.V. Wij helpen u graag bij het 

 

2. 

U geeft zich op als “Eenmanszaak” bij de Belastingdienst via het opgaafformulier:

“Startende onderneming”. Let op: de opgave moet plaats vinden binnen het kwartaal waarin u

de factuur heeft ontvangen!. U hoeft zich niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

 

3.

U bent nu geregistreerd als btw-plichtige onderneming bij de Belastingdienst. Dit  betekent dat u btw moet afdragen over de netto door u terug geleverde stroom. Hier mag men een standaard forfaitbedrag voor aanhouden welke als volgt is  

samengesteld:

 

                  0      - 1000 Wp €   20,-

                  1001- 2000 Wp €   40,-

                  2001- 3000 Wp €   60,-

                  3001- 4000 Wp €   80,-

                  4001- 5000 Wp € 100,-

4.            

In het kwartaal waarin u het zonne-energiesysteem heeft aangeschaft doet u btw -aangifte en vraagt u de btw die u heeft betaald over uw zonne-energiesysteem en de installatie terug. In dit kwartaal bent u echter ook verplicht om btw af te dragen over de netto terug geleverde stroom (21%).

 

Voorbeeldberekening:

 

Voor de aanschaf van de installatie van uw zonne-energiesysteem van Twenty4Energy B.V. heeft u een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van bijvoorbeeld: € 800,-.  

Deze € 800,- kunt u als “Voorbelasting (5b in formulier Aangifte omzetbelasting)” opvoeren, concreet betekend dat u het totaalbedrag aan btw welke u op de factuur ziet staan terug kunt vorderen. Omdat u ook een deel van de opgewekte energie terug gaat leveren aan het net

kunt u gebruik maken  van de standaard forfaitbedragen.

 

Stel u heeft een systeem van 2800 Wp, dan betaalt u hier conform het forfaitoverzicht € 60,- voor.

De aangifte ziet er feitelijk dan als volgt uit: Verschuldigde btw: € 60,- - Door u terug te ontvangen aan btw: € 740,-

 

*Dit is de btw welke u over het zonne-energiesysteem heeft betaald.

 

5.            

Doordat het te betalen maximale forfaitbedrag thans is vastgesteld op € 100,- kunt u direct 

gebruik maken van de vrijstelling welke de kleine ondernemersregeling betreft. Deze kent 

namelijk de mogelijkheid tot het verkrijgen van “Ontheffing administratieve verplichtingen” op grond van het feit dat u minder dan € 1.345,- btw hoeft te betalen.

 

6.            

U hoeft geen btw meer af te dragen over de door u netto terug geleverde stroom.

 

7.            

Uw voordeel bedraagt dus het volledige btw-bedrag minus het eenmalige forfaitbedrag.

Zonne- en Wind Energie
Wie zijn wij ?
bottom of page