top of page
Energie opslaan: iets voor u.....?
Financieel voordeel
Zonne- en Wind Energie
Wie zijn wij ?
Off-Grid Systeem

Tegenwoordig wordt er heel veel gesproken over het opslaan van zonne- en/of windenergie:

Hoe kunnen we de energie van de zonnepanelen het beste tijdelijk bewaren tot het moment dat

we het nodig hebben?  Zonne- en/of windenergie wordt geproduceerd op het moment dat de zon schijnt of wanneer er wind is.

Dit is niet altijd het zelfde moment waarop wij ook de energie nodig hebben. Tot nu toe wordt het verschil in vraag en aanbod nog gemakkelijk gecompenseerd door de grote energiecentrales op het net.

 

Maar naarmate er meer en meer zonnepanelen systemen worden geplaatst en/of wind turbines, wordt het steeds belangrijker om oplossingen te zoeken voor tijdelijke opslag van deze energie, zoals batterijen. Wanneer u overdag niet thuis bent, maar ’s avonds wel, kunt u ervoor zorgen dat de overdag opgewekte energie in batterijen wordt opgeslagen, om ’s avonds weer beschikbaar te komen voor uw verbruikstoestellen.

 

Wat is er nodig voor zonne-energie opslag?

 

Allereerst hebt u dan natuurlijk batterijen (accu’s) nodig. Hoe meer batterijen u hebt, des te meer energie u kunt opslaan. Die energie die in de batterijen is opgeslagen, moet wel weer beschikbaar komen in het net wanneer u dat wilt. Hiervoor is een batterij-omvormer nodig, die de gelijkstroom van de batterijen (DC-stroom) omzet in wisselstroom op het net (AC-stroom).

 

Batterijen zijn kostbaar, en hun levensduur is sterk afhankelijk van de manier waarop ze worden opgeladen en weer ontladen. Hoe meer ‘cycles’ (keren dat er wordt opgeladen en ontladen) ze ondergaan, hoe sneller ze aan capaciteit verliezen. Daarom is het van belang om de batterijen slim te gebruiken: pas gaan opladen wanneer dat nuttig is en pas weer terug naar het net leveren op

de beste momenten. Hiervoor is een systeem met slimme sturing nodig, die bijvoorbeeld rekening houdt met de weersverwachting.

 

Wat kost het opslaan van zonne-energie?

 

De kosten van dergelijke systemen zijn sterk afhankelijk van de gewenste capaciteit. Batterijen zijn het duurste onderdeel, en hoe meer batterijen u plaatst, hoe duurder het wordt. Verder zijn de batterij-omvormers ook redelijk kostbaar. De producten voor de slimme sturing van het systeem

zijn dan weer een stuk goedkoper, maar komen toch ook neer op enkele honderden euro’s.

En tenslotte zijn er nog installatiekosten mee gemoeid.

 

bottom of page